Komeet Hale Bopp: Bazuin van de eindtijd?

Psalm 19, de bijbel: ‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toekomen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld.’

Christen en astronoom Piet Dijkstra van de volksterrenwacht in Burgum (Friesland) heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een artikel wat spreekt over de tekenen aan de hemel waar de bijbel over spreekt. Dit in relatie tot de in de bijbel voorzegde eindtijdgebeurtenissen in onze tijd.

Klik op de volgende link voor het artikel: Komeet Hale Bopp bazuin van de eindtijd?