Jouw toekomst?

God als ‘brugwachter’ en Jezus als zijn zoon

Het gaat over jouw bestemming. Onderstaande filmpje laat het principe zien waarom God zijn Zoon Jezus aan het kruis liet sterven als onschuldige voor al onze tekortkomingen zodat wij gered zijn als passagier van de levenstrein.

 
‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
– De Bijbel –  
Johannes 3: 16