Aardbeving / Earthquake M8,9 Tsunami Japan

Japan werd vrijdag getroffen door een zware aardbeving, die een kracht van 8,9 op de schaal van Richter had en een verwoestende tsunami veroorzaakte. Daarmee is het een van de zwaarste aardbevingen aller tijden. 

Weer zijn er gebeurtenissen die overeenkomen met de bijbel. Jezus waarschuwde namelijk al voor de gebeurtenissen die over de wereld zullen komen:

Wat zegt de bijbel over aardbevingen? De here Jezus spreekt tot zijn discipelen over de eindtijd.

Matteüs 24:7 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat je dit dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is het einde daarmee nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: Dat alles is het begin van de weeën 

De aardbevingen in dit gedeelte worden dus genoemd als een teken van de eindtijd. Althans het begin van de eindtijd, de aankondiging van Jezus’ Wederkomst. Er wordt een vergelijking gemaakt met weeën. Bij een geboorte nemen de weeën toe in aantal en in heftigheid (*) voordat het kind geboren gaat worden. Aan de wederkomst vooraf zullen ook aardbevingen zijn die in aantal en heftigheid zullen toenemen.

Al met al zullen deze gebeurtenissen de nog zwaardere rampen van de eindtijd inluiden. Lees meer hier (vooral de rode tekst). Wat is jou toekomst?

* Het aantal aardbevingen is de afgelopen 30 jaar toegenomen. Niet alleen het aantal, maar ook de hevigheid. Zie de grafieken in deze link.

Leave a Reply