Beschietingen Gaza op Israël

In Psalm 83 [zie onder] wordt de Here God geprezen, Die de vijanden van zijn volk Israël versloeg. Het historische verslag van deze strijd vinden we in 2 Kronieken 20. In de bijbel zien we zogenaamde ‘Generale repetities’. Zaken die zich in het oude testament, in dit voorbeeld uit Kronieken (in het jaar 850 voor Christus) voordeden, zullen zich herhalen in de eindtijd, zeer spoedig in de komende jaren.Israël staat aan de vooravond van de vervulling van Psalm 83!!! Continue reading