Het beest in Brussel

Dwaasheid? Veel Nederlanders zijn terecht ongerust over de toekomst. Ons gezin gaat er in 2013 minstens 3,25% op achteruit. Het einde van de recessie is nog lang niet in zicht. Iets minder Nederlanders, maar toch nog veel, kijken verbaasd naar ons parlement dat volgend jaar 4,7 miljard euro in het ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme) gaat storten en zich voor totaal 40 miljard euro garant stelt.  Continue reading

Komeet Hale Bopp: Bazuin van de eindtijd?

Psalm 19, de bijbel: ‘De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toekomen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld.’ Continue reading