Astronomie in de bijbel

Aanvulling op artikel ‘2012 en de bijbel?’ van 30 sept.2010.

Astronomie of sterrenkunde is een wetenschap, die zich bezighoudt met het bestuderen van de hemellichamen. Daarbij kunnen exacte voorzeggingen van zonsverduisteringen, enz. gedaan worden. Zie hier deze bijzondere voorzegging van NASA met bloedmanen en zonsverduisteringen exact op joodse feestdagen in het jaar 2014-2015. Continue reading

2012 en de Bijbel?

Stand van hemellichamen voorzegd in de bijbel? 
2012 en de bijbel volgens Mattheus 24

Is het mogelijk dat Jezus het jaar 2012 markeerde als profetisch??? 

Toen de discipelen vroegen (bijbel Matt. 24:3): ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld [aion] herkennen?’  Jezus antwoorde: ‘Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon [Jezus] komt. Het woord ‘aion’ in deze tekst is niet het algemene woord voor ‘tijd’ (chronos) in het Grieks. ‘Aion’ is het woord dat de grieken gebruikten om een cyclus van de uitlijning van het melkwegstelsel aan te duiden of een tijdsperiode.  Continue reading