Boektip: ‘The Harbinger’ (De Voorbode) van Jonathan Cahn. Profetisch?

Sinds de publicatie in januari werden er al honderdduizenden van verkocht: het boek ‘The Harbinger’ (De Voorbode) van Jonathan Cahn werd verrassend genoeg onmiddellijk een New York Times bestseller en staat ruim 4 maanden later nog steeds in de toplijst. Cahn is een Messiaans-Joodse rabbi uit New Jersey en trekt in zijn boek een zeer opmerkelijke parallel tussen het oordeel van God over het afvallige volk Israël in het Bijbelboek Jesaja, de instorting van de beurs na de aanslagen op 9/11 en het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Omdat deze recente financiële calamiteiten op precies dezelfde dag (Elul 29) in een Hebreeuws Shmitah jaar plaatsvonden, denkt Cahn dat de derde en grootste (financiële) ineenstorting zal plaatsvinden op Elul 29 in het volgende Shmitah jaar: 2015.

Hoewel Cahn niets met zekerheid wil voorspellen wijst hij op een opvallende overeenkomst tussen 2001 en 2008. Op 17 september 2001 stortte de aandelenmarkt in als gevolg van het verlagen van de rente door de FED naar aanleiding van de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon op 9/11. Zeven jaar later volgde de volgende, nog veel grotere crash, op 29 september. Beide data vielen op exact dezelfde dag van de Hebreeuwse kalender: Elul 29; tevens betrof het in beide gevallen een Shmitah jaar, het jaar waarin het volk Israël na 6 jaar verplicht schulden moest kwijtschelden en het land onbebouwd moest laten om de grond tot rust te laten komen.

Waarschuwingen vóór oordeel
Dat zou op zich natuurlijk gewoon toeval kunnen zijn, ware het niet dat hoge Amerikaanse officials naar aanleiding van 9/11 uitgerekend specifieke teksten uit de Bijbel aanhaalden waarmee zij volgens Cahn onwetend Gods oordeel over Amerika afriepen. ‘Enkele jaren geleden stond ik op Ground Zero in New York en stuitte ik op de eerste puzzel van een oud Bijbels mysterie en een profetische boodschap genaamd ‘De Voorbode’ die handelt over de toekomst van Amerika,’ aldus Cahn, die meewerkte aan het bekend maken van zijn ontdekkingen in de 2 uur durende documentaire ‘Het Jesaja 9:10 Oordeel’.

‘Voordat God een volk oordeelt, stuurt hij een waarschuwing,’ legt hij uit. ‘Zo stuurde hij een waarschuwing naar het oude Israël. Hij liet toe dat hun vijanden een verwoestende aanval op hen pleegden, waardoor het hele volk geschokt was. Dat was om hen wakker te schudden, om hen te doen terugkeren naar God. Maar de reactie van het volk was er een van trots, van uitdaging. God gaf hen in totaal 9 voorbodes, 9 waarschuwingen, 9 profetische tekenen van wat in de toekomst dreigde te gebeuren.’

Gods oordeel afgeroepen over VS
‘In onze tijd valt Amerika snel weg van Gods wil. Daarom liet God op 9/11 een verwoestende aanval op ons toe* (* ongeacht het al dan niet bewezen medeweten of medewerken van delen van de Amerikaanse overheid). We werden wakker geschud. Maar net als Israël reageerde Amerika niet met berouw, maar met trots. Nu zijn de negen voorbodes van oordeel opnieuw verschenen, en wel op Amerikaanse bodem.’

‘Terwijl hij geen benul had wat hij deed verklaarde de meerderheidsleider van de Amerikaanse Senaat (Tom Daschle) dat de VS onder Gods oordeel terecht was gekomen,’ vervolgt Cahn. ‘Het was het opnieuw verordenen van een oud mysterie, wat de meest ernstige gevolgen zou hebben. Volgens dit oude mysterie in het boek Jesaja zal het volk dat na de eerste waarschuwing niet reageert, een tweede waarschuwing krijgen. Dat overkwam Amerika 7 jaar na 9/11, toen de economie instortte.’

Ground Zero in New York was meer dan het financiële hart van Amerika en feitelijk de hele wereld. Het was tevens precies de plaats waar de VS door de eerste politieke leiders van het land aan God werd opgedragen. Dat gebeurde in de St. Pauluskapel op Ground Zero, dat op 9/11 als door een wonder onbeschadigd bleef. Bovendien verklaarde de eerste president van het land, George Washington, eveneens in New York dat de voorspoed en veiligheid van Amerika altijd afhankelijk zouden zijn van de toewijding aan God.

Amerika reageert met arrogantie
Op 12 september hield Tom Daschle een toespraak naar aanleiding van de aanslagen een dag eerder. Zijn woorden: ‘Amerika zal zoals altijd verenigd en sterk uit deze tragedie tevoorschijn komen… Een passage in het Bijbelboek Jesaja spreekt in dit opzicht tot ieder van ons: ‘De gemetselde muren zijn ingestort, maar wij herbouwen met gehouwen steen; de vijgenbomen (lett. sycamoren) zijn geveld, maar wij planten ceders in hun plaats.’ (Jes.9:9 = vers 10 in de KJV).

Dit was de reactie van de toenmalige leiders van Israël op een beperkte aanval van Assyrië. De profeet maakte echter duidelijk dat dit het begin was van Gods waarschuwingen dat er, als het volk zich niet zou bekeren van hun wegen, een oordeel zou komen. Het was niet bedoeld om hen als volk te vernietigen, maar om hen wakker te schudden. Het volk Israël luisterde echter niet en antwoordde trots dat het de ‘muren zou herbouwen’ en ze zelfs sterker zou maken.

Tom Daschle deed op 12 september precies hetzelfde. ‘Hij had geen idee wat hij deed,’ aldus Cahn. ‘Hij dacht dat hij het rouwende volk troostte, maar in werkelijkheid omarmde hij de geestelijk weerspannige en arrogante woorden van het volk Israël… Hij realiseerde zich niet dat hij daarmee juist meer oordelen over het land afriep.’ Bovendien haalde de toenmalige kandidaat voor het vice-presidentschap John Edwards drie jaar later ter herdenking van 9/11 exact dezelfde passage aan. Zelfs Barack Obama’s inauguratietoespraak in 2009 bevatte opvallend overeenkomstige uitspraken.

Verbijsterende parallellen
Buitengewoon frappant is het feit dat er bij de aanslagen op 9/11 letterlijk een aldaar geplante sycamore (wilde vijgen)boom sneuvelde, die net zoals in de Bijbel werd vervangen door een boom van hetzelfde soort als een ceder. Bovendien is de nieuwe toren die in plaats van de ingestorte Twin Towers wordt gebouwd zo’n 125 meter hoger (‘arroganter’) en werd er een grote ‘gehouwen steen’ van de Adirondack Bergen naar New York overgebracht om dienst te doen als de hoeksteen van het nieuwe, ‘grotere’ gebouw.

‘Dit zijn verbijsterende parallellen,’ aldus Joseph Farah, onderzoeksjournalist, auteur en oprichter van World Net Daily. ‘Feitelijk zijn er zowel in aantal als in exactheid overweldigend veel overeenkomsten. Daarom ben ik ervan overtuigd dat God Amerika iets probeert te vertellen en dat Cahn de sleutel heeft gevonden om deze boodschap te ontcijferen.’

Tetrade 2014 – 2015 en de terugkeer van de Messias?
Volgens het door Cahn ontdekte patroon kan Amerika een dus nóg zwaarder oordeel verwachten op (of rond) Elul 29 (13 september) 2015. Deze datum is extra bijzonder in het licht van de ook op deze site regelmatig besproken bevindingen van de Amerikaanse voorganger Mark Biltz van El Shaddai Ministries in Washington. Biltz ontdekte dat tetrades (opeenvolgende) zons- en maansverduisteringen in de geschiedenis blijken samen te vallen met belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse volk. Eerder waren er tetrades rond de wederoprichting van Israël en de daarop volgende onafhankelijkheidsoorlog in de periode 1947-1949 en vervolgens de bevrijding van (oost) Jeruzalem op de Arabische bezetting in 1967.

De volgende tetrade vindt plaats in het Hebreeuwse jaar 2014 – 2015. Het is tevens de laatste tetrade van de hele 21e eeuw, reden waarom Biltz vermoedt dat dit jaar van buitengewoon profetisch belang wordt voor de Joden en het land Israël. Sommigen speculeren zelfs dat deze tetrade de aanstaande terugkeer van de Messias Jezus Christus zal aankondigen.

Bron: Xandernieuws

Boek bestellen (amazon.com via endoftimes.eu) klik HIER