Astronomie in de bijbel

Aanvulling op artikel ‘2012 en de bijbel?’ van 30 sept.2010.

Astronomie of sterrenkunde is een wetenschap, die zich bezighoudt met het bestuderen van de hemellichamen. Daarbij kunnen exacte voorzeggingen van zonsverduisteringen, enz. gedaan worden. Zie hier deze bijzondere voorzegging van NASA met bloedmanen en zonsverduisteringen exact op joodse feestdagen in het jaar 2014-2015.Astrologie

Astrologie of sterrenwichelarij heeft niets met wetenschap te doen. Met gaat er vanuit dat er een verband bestaat tussen de stand en de bewegingen van de sterren (of alg. hemellichamen) en het lot van de wereld en van de mens individueel. Er vindt bij astrologie een occulte vergoddelijking/uitleg van het heelal plaats. Men huldigt het paralleliteitsbeginsel: er is een parallel tussen het hemelgebeuren en het leven op aarde of het synchroniteitsbeginsel: er is overeenkomst tussen micro- en macrocosmos. Zoals daarboven, zo ook hier. De mens is een microafspiegeling van universum. Vervolgens beschouwt men oog, hand, voet als een microafspiegeling van het hele lichaam. Men onderscheid wereldastrologie, geboorteastrologie en hecht waarde aan iriscopie, handleeskunde en dergelijke.

De bijbel waarschuwt tegen afgoderij met het ‘heir des hemels’: (Dt 4: 15-19) en veroordeelt deze afgoderij {Am 5: 26; Hd 7: 43 (stergod); 2 Kn 17: 16; 21: 3-5.; Jr 7: 16-20; 8: 2; 19: 13; Zf 1: 5( ‘heir des hemels’); Ez. 8: 16 ( ‘zon’)}. De Bijbel waarschuwt voor sterrenwichelarij ( Jr 10: 2), veroordeelt die (Jb 31: 26-28; Js 47: 13; vgl. Ez 21: 21) evenals de waarzeggerij ( Lv 19: 32,26; 20: 6; Dt 18: 10-13; Js 44: 25).

Gevaren van het raadplegen van een horoscoop zoals:
– het gevaar van zelfvervulling van de horoscoop. Als de horoscoop ‘inhoudt’ dat men zich op een bepaalde tijd niet goed zal gaan voelen dan gaat men zich dat ook inbeelden. Men gaat minder eten, wordt slapeloos en dergelijke. Het kan dus kwalijke lichamelijke en geestelijke gevolgen hebben;
– in plaats van zijn vertrouwen op God te stellen doet men dat op de leugen van de sterrenwichelarij . Zo zet men een deur open voor occulte machten (demonen) ;
– het kan leiden tot het komen in een occulte sfeer en occult belast worden door openstelling van de geest voor satanische invloeden.

Belangrijk is wat de Bijbel over de schepping, ook over de sterrenhemel zegt. Wat dat laatste betreft kunnen we stellen dat de bijbel heel wat over de sterren zegt, maar dan in heel andere zin dan de astrologie dat doet. Volgens de Bijbel is de schepping het werk van God en dat tot zijn eer. Dat laatste geldt van Israël (Js.43: 7), maar ook van hele schepping (vgl. Op 4: 11).

a. Zon, maan en sterren als scheppingen verkondigen Gods eer: Ps Ps. 8: 4,5; 19: 1,5; 33: 6; 148: 3;150: 1. De sterren worden als vergelijkingsmateriaal gebruikt: Gn 15: 5; Dt. 28: 62 (zo zal uw zaad zijn), vgl. Job 22: 12 geweldig hoog, maar niet ‘rein’ (Jb 25: 5); maar nooit wordt de sterrenhemel als een soort ‘profetisch materiaal voorgesteld.

b. God gebruikt zon, maan en sterren maar dan als beelden (zie Gn 37: 9; Op 12: 1). Christus wordt aangekondigd als een ster (Nm 24: 17), voorgesteld als de Morgenster (Venus) en de Zon van de Gerechtigheid. Hij wordt aangewezen door een ster (Mt 2: 2). Engelen worden als sterren voorgesteld (Jb 38: 7; Ri 5: 20; Op 9: 1). Er wordt gesproken over het heir des hemels (Js 34: 4;40:: 26; zie ook Op 1: 16; Dn 10: 5,18; 7: 13; 12: 3). Let ook op de beeldspraak in Ps 19: 1-7. Wij gebruiken zulke beeldspraak ook, bijvoorbeeld: Zij is het zonnetje in huis. Maar dat alles heeft niets met astrologie te maken.

c. De Bijbel spreekt over sterrenbeelden zoals men die kende en benoemd had, bijvoorbeeld: Pleiaden (Zevengesternte) en Orion (Am 5: 8); De Beer; de Orion, de Pleiaden; de kamers van het Zuiden (Jb 9: 9); De Pleiaden; Orion; tekens v.d. Dierenriem (12 stuks) (Zodiac), de Beer o.a. in Jb 38: 31,32 vgl. Js 13: 10 voor de uitdrukking ‘sterrenbeelden’. De bijbel sluit daarbij aan bij bij naamgevingen van hemellichamen die in de tijd van de bijbel al gemeengoed waren.

Lees verder in het artikel van 30 september 2010.

Leave a Reply